Výhody a nevýhody materiálov a technológií

Strešné PVC fólie nie sú odolné voči/neznášajú:
– oleje alebo materiály obsahujúce rozpúšťadlá,
– zložky s asfaltom,
– bitúmen alebo bitumenózne hmoty,
– izolačné hmoty z tvrdej polystyrénovej peny, tvrdé polyuretánové peny,
- umelé hmoty z iných skupín.

Preto je potrebné aby tieto materiály boli od PVC fólie oddelené separačnou textíliou.

Comments: Leave a Comment

Leave a Reply