PUR pena + POLYUREA

PUR pena -  technológia  jej nástreku, umožňuje súčasnú realizáciu tepelnej a vodotesnej izolácie na plochých strechách.Ide o bezškárový systém, ktorý vďaka dobrej priľnavosti PUR peny umožňuje jednoduché a účinné riešenie všetkých strešných prestupov a detailov. Vrstva PUR peny je  chránená  proti pôsobeniu UV žiarenia nástrekom  POLYUREI  .

POLYUREA je  vysoko kvalitná živica na báze močoviny. Je  striekaná za horúca cca 80°C ,. Oproti polyuretánom pri aplikácií nereaguje  s vodou a  vlhkosťou vzduchu. Aj na mokrom podklade POLYUREA vytvára stabilnú fóliu s celkom zvláštnymi vlastnosťami
-rýchla reakcia po 15  sekundách suchá.

POLYUREA + PUR pena  – výhody oproti iným technológiam :

- nie je potrebná demontáž a narúšenie  pôvodnej   strešnej krytiny mechanickým kotvením
-dokonalé utesnenie bez škár, spojov a tepelných mostov
-vysoká odolnosť proti atmosferickým vplyvom
- Vysoká chemická odolnosť
-Nulové „VOC” (prchavé látky)- priateľské voči životnému prostrediu
- Po aplikácii nezostáva žiadny odpad
- Vhodná a schválená pre styk s pitnou vodou

Ďalšie vlastnosti:

-rozťažnosť > 350%
- minimálne zaťaženie strešnej konštrukcie
- Skvelá odolnosť voči teplotným šokom
- Systém navrhnutý pre použitie v rozmedzí teplôt od – 30 C˚ do 135 C˚
- Vysoká pevnosť v tlaku- 45MPa
- Vysoká pevnosť v ťahu- 25MPa

Striekanie PUR peny

Comments: Komentáre sú deaktivované

Comments are closed.