chyby plochých striech

pripravujeme…

Medzi najčastejšie chyby patrí  nedodržanie technologických postupov odporúčaných výrobcom systému…


VIDEO
treba stiahnuť

1.Nevhodné kotviace prvky a nedodržanie kotviaceho plánu.
2. Absencia uholníkov z poplastovaného plech
3,4 nedostatočná separácia od asfaltového podkladu a následné poškodenie PVC fólie
……krehnutie PVC v mieste styku
5. kovový kotviaci prvok = ideálny tepelný vodič na zateplenej streche
6. celoplošná degradácia PVC krytiny vplyvom asfaltov a nesprávneho separovania fólie od pokladu.