mechanicky kotvené

Hlavným znakom tejto technológie je použitie kotviacich prvkov….obr. 1 a 2
jednotlivé pásy povlakovej krytiny sa spoja  teplovzdušným zváraním, natavením plameňom alebo lepením,
podľa druhu použitého materiálu…obr.3

Pri tejto technológií je dôležité:
-použiť vhodný izolačný materiál na tento účel určený
-urobiť tzv. ťahovú skúšku a určiť vhodný typ kotviacich prvkov
-dodržanie technologikého postupu určeného výrobcom použitých materialov
- dodržať  hlavné zasady kotvenia a kotevný plan