POLYUREA

pripravujeme…

POLYUREA je  vysoko kvalitná živica na báze močoviny. Je  striekaná za horúca cca 80°C ,. Oproti polyuretánom pri aplikácií nereaguje  s vodou a  vlhkosťou vzduchu. Aj na mokrom podklade POLYUREA vytvára stabilnú fóliu s celkom zvláštnymi vlastnosťami
-rýchla reakcia po 15  sekundách suchá.
Ďalšie vlastnosti:
-rozťažnosť > 350%
- minimálne zaťaženie strešnej konštrukcie
- Skvelá odolnosť voči teplotným šokom
- Systém navrhnutý pre použitie v rozmedzí teplôt od – 30 C˚ do 135 C˚
- Vysoká pevnosť v tlaku- 45MPa
- Vysoká pevnosť v ťahu- 25MPa